Matematik


Matematik

Hur kan vi hjälpa barnen att utveckla sitt matematiska tänkande? I förskolans mångfacetterade vardag och pedagogiska verksamhet öppnas många möjligheter. Arbetet med former, mönster, storlek, antal och siffror problematiseras och uppmärksammas här. Du får många tips, bland annat av Camilla Björklund i hennes artiklar om didaktik i de små barnens matematik. Det finns också mycket annat att läsa, som exempelvis det stora matematikprojektet i Kungälvs kommun och om lustfylld matematikträning i skogen!

Artikel
Det är viktigt att skapar situationer runt vilka barnen kan tänka och fundera kring problem som har matematiska dimensioner.
Kommentera
Artikel
Här presenteras ett temaarbete som syftar till att göra barnen medvetna om hur en affär fungerar, både ur kundens och affärens perspektiv.
Kommentera
Artikel
Kerstin Bäckman har arbetat som förskollärare sedan mitten av sjuttiotalet och har erfarenhet från arbete i förskola, förskoleklass och fritidshem....
Kommentera
Artikel
”Att ta på sig matteglasögonen” brukar man prata om – men har ni provat att låta barnen göra det i bokstavlig mening? Skaffa billiga plastglasögon...
Kommentera
Artikel
Oavsett årstid är vardagen full av matematik. Tag vara på den och låt barnen erfara glädjen och spänningen i matematiken på vintern! Här får du tips...
Kommentera
Artikel
Förskolläraren Ann-Sofie Måhlstedt skriver om hur man kan arbeta med matematik på ett lustfyllt sätt i vardagen. Det handlar om att låta barnen...
Kommentera
Artikel
Sarah Wolf Näsström är IKT-pedagog i Strängnäs samt Förskoleforums egen app-specialist. Denna gång tipsar hon om inspirerande matematikappar,...
Kommentera
Artikel
Under hösten finns många situationer och företeelser som du kan använda i arbetet med att utveckla barnens matematiska förmåga. Här får du en lång...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Vad innebär matematisk förståelse – och vilka förutsättningar krävs för att förskolebarn ska utveckla denna förmåga? Här får du kunskap, tips och...
Kommentera
Artikel
Påsken som tema ger rika möjligheter att utveckla både språk och matematiskt tän­kande. Här får du förslag på aktiviteter för att öva matematiska...
Kommentera
Artikel
Att förskolans matematik är viktig är många överens om, men det krävs också ytterligare kunskap om vad matematik kan vara. Bishops sex matematiska...
Kommentera
1 gillar
Artikel
För att göra matematiken lustfylld för barn i förskoleåldern och för att ge dem en bra grund för matematiklärande har Tilly Kajetski och Minna...
Kommentera