Organisation


Organisation

Förskolan – liksom de flesta av dagens organisationer – befinner sig i ständig förändring. Nya människor präglar verksamheten, direktiv ovanifrån ger nya förutsättningar... Att ha kunskap om de olika processer som påverkar gör att arbetet tillsammans med kollegorna och barnen fungerar bättre. Organisationsutveckling, intraprenad och den goda arbetsgruppen är några av de ämnen som behandlas i artiklar här. Läs även reportage från förskolor med lite annorlunda inriktning, exempelvis en med fokus på simning och en som är mobil.

Artikel
När något svårt och ofattbart inträffar på förskolan kan det vara svårt att sålla bland information och att fatta kloka beslut. Vem gör vad, när, och...
Kommentera
Artikel
De allmänna råden för förskolan ska skrivas om och i det arbetet träffade Skolverket under två tillfällen i höstas förskollärare och förs
Kommentera (1)
Artikel
Många förskolechefer kan behöva ta större ansvar för att leda det pedagogiska arbetet, och de behöver också bättre förutsättningar för att utveckla...
Kommentera
Artikel
Inte sällan framhålls betydelsen av att utveckla en för verksamheten gemensam idé – en vision eller en profil – som kan vara vägledande för arbetet....
Kommentera
1 gillar
Artikel
Ämnesprofilerade förskolor av olika slag är vanligt förekommande i hela landet. Men vad bidrar en idémässig profilering av förskolan till, och för...
Kommentera
Artikel
Från och med den 1 juli 2016 gäller reviderade skrivningar i avsnitten om övergång och samverkan i Lgr11 samt i Lpfö 98. Det främsta målet är att...
Kommentera
4 gillar
Artikel
Från och med den 1 juli 2016 gäller ett nytt läroplansavsnitt för förskoleklassen. Vad gäller med dessa nya riktlinjer? Helena Ackesjö reder ut...
Kommentera
Artikel
Är det okej att barn i förskolan hämtas av mycket unga syskon? Får förskolan lämna över barnet om den som hämtar verkar berusad? Vad gäller när...
Kommentera
Artikel
Börjar förskolans tillsynsansvar när barn och vårdnadshavare kommer innanför förskolans grind, eller först när personalen tagit emot barnet? Är...
Kommentera
Artikel
Under sommaren 2016 har läroplanens avsnitt 2.5 om övergång och samverkan reviderats. Här hittar du den senaste versionen.
Kommentera
1 gillar
Artikel
Förskoleklassens och fritidshemmets syfte och innehåll ska bli tydligare. Även hur övergången mellan förskola, förskoleklass och fritidshem ska ske...
Kommentera
Artikel
Nu fördelar Skolverket statsbidraget för att minska barngruppernas storlek. Sammanlagt 2 800 förskolor kommer till hösten 2016 att kunna minska...
Kommentera