Prova Förskoleforum gratis i två månader

Redo att bli medlem?
Tema

Introduktion i förskolan

Under barnens första veckor i förskolan lägger man grunden för hur den fortsatta förskoletiden kommer att gestalta sig för alla inblandade. Att ständigt utveckla...
Tema

Bedömning i förskolan

I det här temat har vi samlat olika perspektiv på frågan om bedömning och utvärdering av barns lärande och utveckling. Tanken är att artiklarna tillsammans ska visa på...
Ämne

Formulär och mallar

För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en handlingsplan för...