Prova Förskoleforum gratis i två månader

Redo att bli medlem?
Tema

Odla på förskolan

Genom att odla på förskolan får barnen följa matens väg från litet frö till färdig gröda. Odlingarna ger många möjligheter till samtal och upplevelser som ger kunskap om...
Tema

Femåringarna

I det här temat har vi samlat artiklar som handlar om de äldsta barnen på förskolan. Här hittar du till exempel Ann S. Pihlgrens artikelserie om att rusta barnen för...
Ämne

Formulär och mallar

För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en handlingsplan för...