Värdegrund

Delaktighet


Hur delaktighet ska åstadkommas i praktiken är inte alltid självklart, inte heller vems perspektiv som ska gälla. ”Vem är det som bestämmer här – om barns inflytande i förskolan?”, ”Förskolegården – en plats för delaktighet”, ”Den reviderade läroplanen: likabehandling” samt ”Barns rätt till delaktighet – en fråga om identitet”. Det är några vitt skilda exempel på de många artiklar om delaktighet som finns här.
Artikel
De yngsta barnens förmåga att upptäcka omvärlden på så många olika kreativa och oförutsägbara sätt ä...
Artikel
Att arbeta med tillgänglighet är något som alla förskolor ska göra. Men vad innebär egentligen detta...

Etik och livsfrågor


Att få möjlighet att fundera över, och uttrycka, filosofiska frågeställningar är viktigt för barnen. Det handlar om att uppmuntra till insikter på deras nivå. Teoretisk bakgrund och praktiska aktiviteter hittar du i serien ”Filosofiskolan”. Vilka etiska värden som kan och ska gynnas i förskolans miljö samt hur barn, föräldrar och den pedagogiska personalen kan medvetandegöras om värdegrunden, det kan du läsa artiklar om här. Passa också på att stanna upp i vardagen och lyssna på tänkvärda betraktelser om barn och barndom av den uppskattade psykologen och Vygotskij-kännaren Leif Strandberg.
Artikel
Mycket kommunikation från förskolan till barnens föräldrar gäller kläder – för inomhusbruk och utomh...
Artikel
Konfessionella inslag, såsom bordsbön och gudstjänster, ska vara frivilligt i en religiös förskola....

Hållbar utveckling


Vilket förhållningssätt har du till hållbar utveckling? Tillsammans med solidaritet och tolerans, lyfts ämnet fram allt mer i förskolan. Inte så konstigt – det är här nästa generation finns. Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik, skriver exempelvis om ämnet i artikeln ”Att lära för hållbar utveckling”. Här kan du också läsa om Grön Flagg, Skräpplockardagarna, allemansrätten, klimatsmat mat och mycket annat.
Artikel
Roliga och spännande aktiviteter utomhus blir det gärna på Förskolans dag. På förskolan Bränningeväg...
Artikel
Var finns egentligen vatten på en förskola? Och varifrån kommer det? Det var frågeställningarna unde...

Mångfald


Hur kan mångfald och jämställdhet stimulera upptäckandet och utforskandet av verksamheten i förskolan? Hur hanterar du det i vardagen och vilka problem kan du stöta på? Att arbeta för att skapa positiva möten oberoende av kön, familjens sammansättning, funktionsnedsättningar eller etnicitet, kräver kunskap och eftertanke. Här får du bland annat fakta och råd från Diskrimineringsombudsmannen (DO) om likabehandlingsplanen och ett reportage från Sveriges enda förskola för romska barn. Läs också om en förskola på Island, där flickor och pojkar hålls var för sig.
Artikel
Dans, sång, musik och uppmärksammandet av högtider är viktiga. Men detta kulturarv är inte alltid fr...
Artikel
Blir du irriterad eller stressad när vårdnadshavare inte lämnar eller hämtar sina barn i tid? Eller...

Formulär och mallar


För att lättare planera den pedagogiska verksamheten, kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till värdegrunden. Behöver du en checklista med klimatsmarta tips för förskolan? Inga problem. Söker du kanske diskussionsövningar för personalen om Barnkonventionens innehåll? Det är bara att ladda ned. Enkät för likabehandlingsplanens kartläggning samt en studiecirkel om flerspråkighet i förskolan är också exempel på vad som finns att tillgå här.
Artikel
Vilka redskap behöver man för att odla? Varför måste man vattna? Har du varit inne i ett växthus någ...
Artikel
En vikarie bokas ofta med kort varsel, och väl på förskolan ska allt klaffa. Vad behöver en vikarie...

Litteraturtips Värdegrund


Här presenteras titlar med anknytning till ämnet värdegrund. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
Artikel
Här tipsar skolbibliotekarie Maria Heimer om barnlitteratur på temat barnkonventionen. Tipsen utgår...
Artikel
Vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt? Hur bemöter man nyanlända barn, eller flerspråkiga...