Värdegrund

Delaktighet


Hur delaktighet ska åstadkommas i praktiken är inte alltid självklart, inte heller vems perspektiv som ska gälla. ”Vem är det som bestämmer här – om barns inflytande i förskolan?”, ”Förskolegården – en plats för delaktighet”, ”Den reviderade läroplanen: likabehandling” samt ”Barns rätt till delaktighet – en fråga om identitet”. Det är några vitt skilda exempel på de många artiklar om delaktighet som finns här.
Vilket inflytande har Melodifestivalen på musiken som spelas i förskolan? Vem väljer vad som spelas...
Om ett barn sällan blir bjuden på kalas kan det vara ett utanförskap som också syns på förskolan. Ge...

Etik och livsfrågor


Att få möjlighet att fundera över, och uttrycka, filosofiska frågeställningar är viktigt för barnen. Det handlar om att uppmuntra till insikter på deras nivå. Vilka etiska värden som kan och ska gynnas i förskolans miljö samt hur barn, föräldrar och den pedagogiska personalen kan medvetandegöras om värdegrunden, kan du läsa artiklar om här.

Alla människor föds med sexualitet. Detta är ett brett begrepp som innehåller många olika delar som...
Vilken plats har poesin i vardagen på din förskola? Bor det några troll hos er? Leker barn och vuxna...

Hållbar utveckling


Vilket förhållningssätt har du till hållbar utveckling? Tillsammans med solidaritet och tolerans, lyfts ämnet fram allt mer i förskolan. Inte så konstigt – det är här nästa generation finns. Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik, skriver exempelvis om ämnet i artikeln ”Att lära för hållbar utveckling”. Här kan du också läsa om Grön Flagg, Skräpplockardagarna, allemansrätten, klimatsmat mat och mycket annat.
Vad finns det för barnlitteratur på temat miljö och hållbar utveckling? Maria Heimer, alias Boksloke...
lamm och tacka i stallet
Mimmi Flodman är en småskalig fårbonde som gärna ger digitala visningar av gården för förskolor som...

Mångfald


Hur kan mångfald och jämställdhet stimulera upptäckandet och utforskandet av verksamheten i förskolan? Hur hanterar du det i vardagen och vilka problem kan du stöta på? Att arbeta för att skapa positiva möten oberoende av kön, familjens sammansättning, funktionsnedsättningar eller etnicitet, kräver kunskap och eftertanke.

Genom att panta burkar och sälja sina egna alster har barnen på Nydala förskola samlat in pengar. Pe...
”Språklek med film” är ett språkutvecklande verktyg i arbetet med de nationella minoritetsspråken. D...

Formulär och mallar


För att lättare planera den pedagogiska verksamheten, kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till värdegrunden. Behöver du en checklista med klimatsmarta tips för förskolan? Inga problem. Söker du kanske diskussionsövningar för personalen om Barnkonventionens innehåll? Det är bara att ladda ned. Enkät för likabehandlingsplanens kartläggning samt en studiecirkel om flerspråkighet i förskolan är också exempel på vad som finns att tillgå här.
I den här övningen får barnen konkretisera sina tankar om barns rättigheter genom att skapa en egen...
Om barnen ska få ett reellt inflytande över verksamheten behöver de få göra sina röster hörda i vard...

Litteraturtips Värdegrund


Här presenteras titlar med anknytning till ämnet värdegrund. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
Pedagog och barn på bussutflykt.
Med stort fokus på miljöarbete och uteverksamhet, och för att barnen ska upptäcka och lära känna oli...
I sin tredje gemensamma bok om demokrati lägger Maria Heimer och Ann S. Pihlgren denna gång fokus på...