Värdegrund

Delaktighet


Hur delaktighet ska åstadkommas i praktiken är inte alltid självklart, inte heller vems perspektiv som ska gälla. ”Vem är det som bestämmer här – om barns inflytande i förskolan?”, ”Förskolegården – en plats för delaktighet”, ”Den reviderade läroplanen: likabehandling” samt ”Barns rätt till delaktighet – en fråga om identitet”. Det är några vitt skilda exempel på de många artiklar om delaktighet som finns här.
En födelsedag väcker många känslor. Hur ser firandet ut på förskolan? Så skapar du rätt förutsättnin...
Har du upptäckt Barnombudsmannens nya webbplats med stödmaterial om barnkonventionen? Här berättar v...

Etik och livsfrågor


Att få möjlighet att fundera över, och uttrycka, filosofiska frågeställningar är viktigt för barnen. Det handlar om att uppmuntra till insikter på deras nivå. Teoretisk bakgrund och praktiska aktiviteter hittar du i serien ”Filosofiskolan”. Vilka etiska värden som kan och ska gynnas i förskolans miljö samt hur barn, föräldrar och den pedagogiska personalen kan medvetandegöras om värdegrunden, det kan du läsa artiklar om här. Passa också på att stanna upp i vardagen och lyssna på tänkvärda betraktelser om barn och barndom av den uppskattade psykologen och Vygotskij-kännaren Leif Strandberg.
Hur vägleder pedagoger barn och hur synliggörs olika normer och värderingar? Det har Anna Rantala fo...
I den tredje och sista delen i serien om att möta barn med trauma i förskolan, fördjupar vi oss i de...

Hållbar utveckling


Vilket förhållningssätt har du till hållbar utveckling? Tillsammans med solidaritet och tolerans, lyfts ämnet fram allt mer i förskolan. Inte så konstigt – det är här nästa generation finns. Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik, skriver exempelvis om ämnet i artikeln ”Att lära för hållbar utveckling”. Här kan du också läsa om Grön Flagg, Skräpplockardagarna, allemansrätten, klimatsmat mat och mycket annat.
I Jämtland har Öppna förskolans kulturhistoriska verksamhet spritt sig vidare till förskolor ute i l...
Emil Spanos, kock på Norrboda förskola i Upplands Bro, lagar varje dag genomtänkt och lyxig mat från...

Mångfald


Hur kan mångfald och jämställdhet stimulera upptäckandet och utforskandet av verksamheten i förskolan? Hur hanterar du det i vardagen och vilka problem kan du stöta på? Att arbeta för att skapa positiva möten oberoende av kön, familjens sammansättning, funktionsnedsättningar eller etnicitet, kräver kunskap och eftertanke. Här får du bland annat fakta och råd från Diskrimineringsombudsmannen (DO) om likabehandlingsplanen och ett reportage från Sveriges enda förskola för romska barn. Läs också om en förskola på Island, där flickor och pojkar hålls var för sig.
En ny studie visar att det finns förskolor i mångkulturella områden som inte ger barnen tillräckliga...
Dockvrå, hemvrå eller lägenhet. Förskolans olika rum – och olika namn på rummen – skapar olika genus...

Formulär och mallar


För att lättare planera den pedagogiska verksamheten, kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till värdegrunden. Behöver du en checklista med klimatsmarta tips för förskolan? Inga problem. Söker du kanske diskussionsövningar för personalen om Barnkonventionens innehåll? Det är bara att ladda ned. Enkät för likabehandlingsplanens kartläggning samt en studiecirkel om flerspråkighet i förskolan är också exempel på vad som finns att tillgå här.
Vilka redskap behöver man för att odla? Varför måste man vattna? Har du varit inne i ett växthus någ...
En vikarie bokas ofta med kort varsel, och väl på förskolan ska allt klaffa. Vad behöver en vikarie...

Litteraturtips Värdegrund


Här presenteras titlar med anknytning till ämnet värdegrund. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
En vikarie bokas ofta med kort varsel, och väl på förskolan ska allt klaffa. Vad behöver en vikarie...
Hur kan förskolan stödja barn som varit med om svåra händelser? Och hur kan man arbeta förebyggande...