Värdegrund

Delaktighet


Hur delaktighet ska åstadkommas i praktiken är inte alltid självklart, inte heller vems perspektiv som ska gälla. ”Vem är det som bestämmer här – om barns inflytande i förskolan?”, ”Förskolegården – en plats för delaktighet”, ”Den reviderade läroplanen: likabehandling” samt ”Barns rätt till delaktighet – en fråga om identitet”. Det är några vitt skilda exempel på de många artiklar om delaktighet som finns här.
Artikel
Om ett barn sällan blir bjuden på kalas kan det vara ett utanförskap som också syns på förskolan. Ge...
Artikel
lekande barn utomhus
Här hittar du material för en färdig tipsrunda med frågor och förklaringar som hjälper er att konkre...

Etik och livsfrågor


Att få möjlighet att fundera över, och uttrycka, filosofiska frågeställningar är viktigt för barnen. Det handlar om att uppmuntra till insikter på deras nivå. Vilka etiska värden som kan och ska gynnas i förskolans miljö samt hur barn, föräldrar och den pedagogiska personalen kan medvetandegöras om värdegrunden, kan du läsa artiklar om här.

Artikel
I situationer där riktlinjer krockar med synsätt och värderingar i kommunikationen med vårdnadshavar...
Artikel
Barn möter tidigt både bokstäver och siffror, i förskolan, hemmet och i övriga livet. Båda är grundl...

Hållbar utveckling


Vilket förhållningssätt har du till hållbar utveckling? Tillsammans med solidaritet och tolerans, lyfts ämnet fram allt mer i förskolan. Inte så konstigt – det är här nästa generation finns. Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik, skriver exempelvis om ämnet i artikeln ”Att lära för hållbar utveckling”. Här kan du också läsa om Grön Flagg, Skräpplockardagarna, allemansrätten, klimatsmat mat och mycket annat.
Artikel
I boken Hållbarhet och egenmakt i förskolan berättas och diskuteras hur man kan arbeta med hållbarhe...
Artikel
Förskolan Bulleribång har bytt ut engångsblöjorna mot tygblöjor. ”Det är enklare än man tror”, tipsa...

Mångfald


Hur kan mångfald och jämställdhet stimulera upptäckandet och utforskandet av verksamheten i förskolan? Hur hanterar du det i vardagen och vilka problem kan du stöta på? Att arbeta för att skapa positiva möten oberoende av kön, familjens sammansättning, funktionsnedsättningar eller etnicitet, kräver kunskap och eftertanke.

Artikel
Många barnfötter med strumpor i olika färger och mönster.
Den 21 mars passar många förskolor på att rocka sockorna. Men varifrån kommer idén och hur uppmärksa...
Artikel
Alla barn har samma rättigheter, och alla är lika mycket värda. Runt om i världen den 21 mars uppmär...

Formulär och mallar


För att lättare planera den pedagogiska verksamheten, kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till värdegrunden. Behöver du en checklista med klimatsmarta tips för förskolan? Inga problem. Söker du kanske diskussionsövningar för personalen om Barnkonventionens innehåll? Det är bara att ladda ned. Enkät för likabehandlingsplanens kartläggning samt en studiecirkel om flerspråkighet i förskolan är också exempel på vad som finns att tillgå här.
Artikel
I den här diskussionsövningen får du och dina kollegor ökad kunskap om barnkonventionens innehåll oc...
Artikel
Efter önskemål från Förskoleforums medlemmar har Fanny Davidsson satt samman ett antal frågor att st...

Litteraturtips Värdegrund


Här presenteras titlar med anknytning till ämnet värdegrund. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
Artikel
Kulturell mångfald präglar arbetet i många förskolor i dag. I Att styra förskolan med värdegrund dis...
Artikel
I sin nya bok ger Maria Heimer och Ann S. Pihlgren praktiska undervisningsexempel som inspirerar til...