Värdegrund

Delaktighet


Hur delaktighet ska åstadkommas i praktiken är inte alltid självklart, inte heller vems perspektiv som ska gälla. ”Vem är det som bestämmer här – om barns inflytande i förskolan?”, ”Förskolegården – en plats för delaktighet”, ”Den reviderade läroplanen: likabehandling” samt ”Barns rätt till delaktighet – en fråga om identitet”. Det är några vitt skilda exempel på de många artiklar om delaktighet som finns här.
Artikel
Maria Wassrin har arbetat länge inom förskolan, som barnskötare, förskollärare och förskolechef. En...
Artikel
Östragårdens förskola i Åkarp har utarbetat ett nytt sätt att arbeta med utvecklingssamtal. Alla för...

Etik och livsfrågor


Att få möjlighet att fundera över, och uttrycka, filosofiska frågeställningar är viktigt för barnen. Det handlar om att uppmuntra till insikter på deras nivå. Vilka etiska värden som kan och ska gynnas i förskolans miljö samt hur barn, föräldrar och den pedagogiska personalen kan medvetandegöras om värdegrunden, kan du läsa artiklar om här.

Artikel
Den 19 maj är det den tredje torsdagen i maj och dags att fira förskolans dag! Ordna en tipspromenad...
Artikel
Den 19 maj är det den tredje torsdagen i maj och dags att fira förskolans dag! Ordna en tipspromenad...

Hållbar utveckling


Vilket förhållningssätt har du till hållbar utveckling? Tillsammans med solidaritet och tolerans, lyfts ämnet fram allt mer i förskolan. Inte så konstigt – det är här nästa generation finns. Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik, skriver exempelvis om ämnet i artikeln ”Att lära för hållbar utveckling”. Här kan du också läsa om Grön Flagg, Skräpplockardagarna, allemansrätten, klimatsmat mat och mycket annat.
Artikel
Förskolan Bulleribång har bytt ut engångsblöjorna mot tygblöjor. ”Det är enklare än man tror”, tipsa...
Artikel
jordglob, barn och lärare på kindergarten
Vad kan hållbarhetsarbete innebära i förskolan, inte bara lokalt utan också globalt? Ingrid Engdahl...

Mångfald


Hur kan mångfald och jämställdhet stimulera upptäckandet och utforskandet av verksamheten i förskolan? Hur hanterar du det i vardagen och vilka problem kan du stöta på? Att arbeta för att skapa positiva möten oberoende av kön, familjens sammansättning, funktionsnedsättningar eller etnicitet, kräver kunskap och eftertanke. Här får du bland annat fakta och råd från Diskrimineringsombudsmannen (DO) om likabehandlingsplanen och ett reportage från Sveriges enda förskola för romska barn. Läs också om en förskola på Island, där flickor och pojkar hålls var för sig.
Artikel
Många förskolor idag är präglade av mångspråkighet gällande både barn och vuxna. Vi behöver se den s...
Artikel
Följ med till Tallbacka förskola i Gällivare där man arbetar systematiskt och långsiktigt med normkr...

Formulär och mallar


För att lättare planera den pedagogiska verksamheten, kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till värdegrunden. Behöver du en checklista med klimatsmarta tips för förskolan? Inga problem. Söker du kanske diskussionsövningar för personalen om Barnkonventionens innehåll? Det är bara att ladda ned. Enkät för likabehandlingsplanens kartläggning samt en studiecirkel om flerspråkighet i förskolan är också exempel på vad som finns att tillgå här.
Artikel
Leka och lära sina rättigheter: Övning 1
Här följer den första av två praktiska övningar på temat barns rättigheter. I övningen får barnen fö...
Artikel
I den här diskussionsövningen får du och dina kollegor ökad kunskap om barnkonventionens innehåll oc...

Litteraturtips Värdegrund


Här presenteras titlar med anknytning till ämnet värdegrund. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
Artikel
En tydlig policy som förtydligar förskolans arbete kan underlätta för pedagoger som möter hedersrela...
Artikel
Hur kan förskolan förebygga problem som orsakas av impuls- och känslostyrt beteende? Och hur kan man...