Mycket mer än ett projekt

Läs om hur förskolan Kakburkens Perspektivprojekt med kameran som verktyg gett både barn och pedagoger nya tankar. Sofia Hedin, som är pedagogista inom Förskoleområdet Ryd i Linköping, berättar.