Ny forskningsrapport om förskollärares villkor

Förutsättningarna för förskolan och förskollärares uppdrag är mycket problematiska, visar en färsk forskningsrapport från Malmö universitet. Läs mer och hämta rapporten här.

Skrivet av
Eva Hansson

Forskarna Ingegerd Tallberg Broman och Sven Persson har på uppdrag av Malmö stad granskat de utmaningar som förskolan och framför allt förskollärare brottas med i dag, skriver Malmö universitet i ett pressmeddelande.

Detta är några av de problem som lyfts fram av de som intervjuats i studien:

  • brist på förskollärare
  • stor personalomsättning
  • ökad andel utan utbildning för arbete i förskola
  • stora barngrupper
  • bristande ekonomiska förutsättningar
  • högt ställda förväntningar
  • ansvar utan kontroll.

Förskollärarens svårighet att avgränsa uppdraget och räcka till är ett återkommande dilemma.

– Förskolläraren vill vara lojal mot barnen, mot kollegor, mot föräldrar och mot arbetsgivaren, säger professor emerita Ingegerd Tallberg-Broman i pressmeddelandet från Malmö universitet. Men tiden räcker inte att vara lojal mot alla och samtidigt genomföra det man planerat, diskutera och genomföra pedagogisk utveckling. Dessutom är personalläget emellanåt så akut att man måste täcka upp för varandra.

Med så stora problem kan situationen kanske upplevas tröstlös, men genom att verkligen lyfta fram problemen kan man också se möjliga åtgärder.

– I de dilemman vi diskuterar finns också lösningarna. Men det kräver en kombination av nationella, regionala och lokala insatser för att få bukt med problemen, säger professor Sven Persson.

Ladda ned rapporten här

rapport_mau_200.jpgHela rapporten finns tillgänglig som pdf via Malmö universitets webbplats:

Hög sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa. Om dilemman i förskollärarnas uppdrag

 

 

Källor

Förskolan står inför stora utmaningar – enligt forskning. Pressmeddelande från Malmö universitet 2019-02-28.

Så vill forskarna lösa förskolepersonalens stressiga situation. Inslag från Svt Nyheter Skåne 2019-03-01.