Anknytning – en livboj för barnet

I dag är förskolan en självklar del i små barns liv och därför är det också viktigt att använda sig av kunskap om anknytning det pedagogiska arbetet. Här ger Birthe Hagström en bild av det aktuella kunskapsläget inom området, och visar med konkreta exempel hur barns olika anknytningsmönster kan yttra sig i vardagliga situationer på förskolan.