Förskolan och hanteringen av covid-19

Publicerat

Behovet av information är stort under pandemin. Både Folkhälsomyndigheten och Skolverket har nyligen publicerat uppdaterade stöddokument för personal och vårdnadshavare. Du hittar dem här.

Foto: Shutterstock.com.

FHM:s faktablad för personal och vårdnadshavare

Folkhälsomyndigheten har tagit fram faktabladet Förskolan är viktig under pandemin som sammanfattar aktuell kunskap och information om covid-19 till förskolor, vårdnadshavare och andra som har kontakt med barn i förskoleålder.

Skolverkets information till vårdnadshavare

På Skolverket finns information om förskolans uppgifter och rutiner under pandemin, avsedd för vårdnadshavare med barn i förskolan.

Skolverkets tips och råd till förskolan

Under rubriken Organisera förskolan under coronapandemin har Skolverket samlat konkreta exempel på hur förskolan kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för både barn och vuxna under pandemin.

Mer att läsa på Förskoleforum

I temat Coronatider har vi samlat artiklar som är relaterade till pandemin. Här kan du läsa mer om hur situationen sett ut i förskolan under hösten, hur du kan bemöta barn och föräldrar med mera.

Håll dig uppdateradTänk på att kunskapen om covid-19 och riktlinjerna för hur pandemin ska hanteras är under ständig utveckling. Besök därför regelbundet folkhalsomyndigheten.se för aktuell information.