Höst i Coronatider

På förskolan Gläntan är pedagogerna mentalt förberedda på snabba förändringar under hösten. Covid-19 börjar bli vardag men pandemin är långt ifrån över. Här berättar de hur dagarna på förskolan ser ut just nu, och hur de kommer att hantera situationen när regn och rusk börjar försvåra uteverksamheten.