Röstcoachning för blivande förskollärare

Rösten är ett av förskollärararens viktigaste verktyg. På Södertörns högskola erbjuds studenterna röstcoachning. – Studenterna tycker att det är fantastiskt, säger Johanna Severinsson, högskoleadjunkt och sångpedagog.