Var med och påverka förskolans mål och riktlinjer!

Skolverkets arbete med att revidera förskolans läroplan fortskrider. Nu har du chansen att läsa och lämna synpunkter på del 2, Mål och riktlinjer.

Skrivet av
Eva Hansson

Läroplanen är ju för närvarande under revidering, och under arbetets gång finns möjlighet för dig som arbetar i förskolan att läsa och lämna synpunkter på Skolverkets utkast.

– Det är viktigt för oss att vi får in viktig kunskap från förskolorna i arbetet. Läroplanen är personalens arbetsverktyg och därför behöver vi få deras hjälp i arbetet. Jag hoppas att så många förskolechefer, förskollärare och barnskötare som möjligt kommer att ta chansen att vara med och påverka, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.

Den första delen var öppen för synpunkter under september, och Skolverket fick då in runt 3 500 svar.

Nu gäller det den andra delen, Mål och riktlinjer. Du kan läsa texten och sedan lämna synpunkter i Skolverkets webbenkät, antingen på egen hand eller tillsammans med kollegorna. Enkäten är öppen fram till midnatt den 19 november. 

Läs utkastet till del 2: Mål och riktlinjer (via Skolverket)

Lämna synpunkter i webbenkäten (endast fram till 19 november, via Skolverket)

Foto: Jessica Nävermyr.

Nästa steg i processen

Skolverket kommer att överlämna sitt förslag på reviderad läroplan till regeringen den 23 mars 2018. Det är sedan regeringen som fattar beslut om innehållet i läroplanen och när den ska träda i kraft.

Läs mer om arbetsgången: https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola/forskolans-laroplan-ska-revideras-1.260355