Ledarskap


Ledarskap

Pedagogiskt ledarskap, men också traditionellt arbetsledarskap och administrativt arbete, präglar förskolechefens roll. Här finns insiktsfulla artiklar som hjälper dig vidare – yrkesmässigt och kanske även privat. Det optimala ledarskapet i dag kräver bland annat öppenhet och förmåga till ärlig kommunikation vid konflikter, utvecklingssamtal eller stress. Känner du till Open Space-metoden? Läs om hur du genom den kan se till att mötena blir dynamiska. Vill du inte bara läsa artiklar, kan du även se en film från Skolverket om förskolechefens ansvar.

Artikel
Finns det normer som får styra förskolans verksamhet utifrån pedagogers behov och intressen, och inte utifrån barnens och våra styrdokument? Ja,...
Artikel
Vad innebär det att vara en lärande organisation? Vilka är de processer som pedagoger och skolledare är involverade i när de lär om och utifrån sin...
Artikel
Du känner väl till Lärarnas yrkesetiska råd? Möt förskolläraren Emma Kroon, en av rådets ledamöter. Yrkesetik ger professionalitet i yrkesrollen och...
Artikel
Börjar det bli dags för årets utvecklingssamtal? Här kan du få inspiration till dina förberedelser inför detta viktiga uppdrag. Det handlar om att ta...
1 gillar
Artikel
Som ledare är det viktigt att använda organisationens energi och kompetens – för att kunna genomföra förskolans uppdrag för barnen på bästa sätt....
Artikel
Har du nyligen tillträtt som förskolechef eller har du många års erfarenhet? Tänk på att du har ett av samhällets viktigaste chefsjobb.
Artikel
Organisationsutveckling är något alla i arbetsledande befattning arbetar med i olika utsträckning. Förskolans värld är inget undantag. Men hur kan...
Artikel
I många verksamheter ställs tydliga krav på effektivitet. Det blir då naturligt att en ledares duglighet bedöms utifrån verksamhetens resultat.
Artikel
Hur organiserar olika förskolor för planerings- och reflektionstid? Och vilket innehåll kan planeringen ha? Marie Lindvall Wahlberg ger konkreta...
Artikel
Att tycka illa om en medarbetare är svårt. Men lösningen finns oftast i ett professionellt förhållningssätt. Här delar en förskolechef och en coach...
1 gillar
Artikel
I den här artikeln får du veta vad kravet på barnkonsekvensanalys i förskolan innebär i praktiken. Du får en grundlig genomgång av vad...
Artikel
Skolverket föreslår regeringen att ge även förskolechefer en fortbildning. Bim Riddersporre vänder och vrider lite på några av frågorna kring detta...