Formulär och mallar


Formulär och mallar

För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till området lek, lärande och omsorg. Behöver du ett observationsschema för samlingsstunden eller för barns samarbete? Inga problem. Frågor om den pedagogiska grundsynen, som utgångspunkt när personalen ska arbeta med detta, är ett ytterligare exempel på vad som finns att tillgå här.

Artikel
Här hittar du ytterligare material till del 2 i serien "Dramapedagogiskt arbete" i form av förslag till övningar och dramalekar.
Kommentera
Artikel
Här hittar du ytterligare material till del 1 i serien "Dramapedagogiskt arbete" i form av övningar där barnen får måla, leka, sjunga och på olika...
Kommentera
Artikel
Här kan du ladda ned ett exempel på en övning enligt Bornholmsmodellen, ur boken "Bornholmsmodellen – vägen till läsning".
Kommentera
Artikel
Här kommer en ny massagesaga från Sara Wikander. Den här gången är temat årstiderna.
Kommentera
2 gillar
Artikel
Här följer en massagesaga med ett lite spännande draktema. I artikeln får du också illustrationer som visar hur ni utför de olika rörelser som hör...
Kommentera
3 gillar