Corona-förskolan ur ett rektorsperspektiv

Det blev skarpt läge direkt när pandemin bröt ut, och den har tvingat fram nya sätt att arbeta. Vissa förändringar har varit positiva och kommer att fortsätta framöver, berättar Monique le Roux Svalberg, rektor på Cosmos Montessoriförskola.