Dokumentation och utvecklingssamtal

Dokumentation och utvecklingssamtal

Hur kan dokumentation användas praktiskt och konstruktivt vid utvecklingssamtal? Marie Lindvall Wahlberg skriver om detta utifrån ett exempel: förskolebarnet Miron som ville få sitt namn nedskrivet.