Gruppstorlekens betydelse för barns lärande och utveckling

Vilken betydelse har gruppstorleken för barns möjligheter att lära och utvecklas i förskolan? Det har undersökts i ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet. Ta del av resultaten här.