Introduktion utomhus – fler fördelar än förväntat

Två förskolebarn utomhus på hösten

När pandemin bröt ut behövde introduktionen av nya barn ske utomhus. Pedagogerna på Raoul Wallenbergs förskola Vega 2 befarade att det skulle bli rörigt. Men det visade sig tvärtom finnas fördelar med att vara ute.