Projektarbete med inspiration från Reggio Emilia

22 barn på avdelningen Kometen, Fäbodens förskola i Viksjö, arbetade med ett projekt om byggnader och förbindelser i närmiljön. Det var ett projekt som växte och växte …