Psykologi i förskolans vardag

– Min förhoppning är att jag lyckats göra psykologiska teorier lättillgängliga och användbara i förskolans värld. Möt förskolepsykologen Anna Hellberg som själv skrev boken som hon länge saknat.