Så kan du stärka barns kroppsuppfattning

Hur kan man prata med barn om kroppen, och hur förskolan kan främja en positiv kroppsuppfattning? Vad svarar man när barn säger att någon är ”tjock”? Leg. psykolog Anna Hellberg ger råd och vägledning i dessa ofta svåra frågor.