Samtalsanalys ger kunskap om interaktion i förskolan

Den vardagliga interaktionen i förskolan kan tyckas självklar. Men hur gör vi egentligen när vi samspelar och försöker förstå varandra? Samtalsanalys på detaljnivå kan ge ny kunskap, berättar forskaren och förskolläraren Sofia Grunditz.