Temaarbete och utvecklingspedagogik, del 1: Fest som tema – bakgrund

Temaarbete är ett centralt arbetssätt i förskolan. Den här artikelserien bygger på en studie som gjorts i en förskola i ett mångkulturellt område kring temat fest. Denna första del presenterar studiens bakgrund och förankring i utvecklingspedagogik.