Temaarbete och utvecklingspedagogik, del 2: Barns tankar om fest

I temaarbetet kring fest som illustreras i denna artikelserie har förskollärarna formulerat några möjliga mål för sitt arbete utifrån läroplanen. Men vad tänker barnen själva om fest? I intervjuer berättar barnen om sina egna erfarenheter av fest.