Temaarbete och utvecklingspedagogik, del 3: Lärande på flera plan

Nästa steg i temaarbetet om fest är en samling där varje barn får visa sin teckning och berätta om den för övriga barn i gruppen. Kommunikationen handlar om fest, men också om kulturarv, estetiska uttrycksformer, matematik och hållbar utveckling.