Temaarbete och utvecklingspedagogik, del 4: Festförberedelse, matematik och hållbarhet

Temaarbetet om fest utmynnar i två olika aktiviteter – en fantasifull show och en fest för dockorna. Planering och förberedelser drar igång, och kräver såväl matematisk reflektion som funderingar kring hållbarhet.