Temaarbete och utvecklingspedagogik, del 4: Festförberedelse, matematik och hållbarhet

Temaarbetet om fest utmynnar i två olika aktiviteter – en fantasifull show och en fest för dockorna. Planering och förberedelser drar igång, och kräver såväl matematisk reflektion som funderingar kring hållbarhet.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader