Tre röster om förskolans kvalitetsindikatorer

Förskolans indikatorer är främst ett diskussions- och reflektionsmaterial men används även i det systematiska kvalitetsarbetet. En förskolechef, en pedagogista och en pedagog i Sundsvalls kommun berättar hur de arbetat med verktyget.