Vardagen i coronakrisen 

Publicerat

Hur ser vardagen ut på förskolorna nu i coronatider? Raoul Wallenbergförskolan i Bromma är en av de förskolor där verksamheten fortsätter nästan som vanligt. Men frånvaron har varit hög, såväl bland pedagoger som barn. Det finns också många frågor om vad som händer om förskolorna stänger. 

De första frågorna om corona kom redan i början av året. Barn hade varit ute på resor under jullovet och det gjorde andra vårdnadshavare fundersamma. Men då hade myndigheterna ännu inte börjat informera. Den enda informationen som fanns var notiser i media. 

– Jag tog upp det med chefsgruppen men vi visste ju inget om viruset. Vi kunde bara vänta och se hur allt utvecklade sig och hålla oss uppdaterade, berättar Jannicke Schönhoff, rektor för Raoul Wallenbergförskolan i Bromma.

Full storm

I februari, några veckor senare, drog det igång med full storm. Då gick förskolans huvudman omgående ut till vårdnadshavare med myndigheternas uppmaningar. Vid minsta tecken på förkylningssjukdom skulle såväl barn som pedagoger stanna hemma. Alla var tvungna att vara mer försiktiga och tvätta händerna ofta.

– Vi följer noggrant det myndigheterna säger. 

Färre barn 

wallenberg_02_300.jpg
Antalet barn sjönk från 130 till 40 i början av mars.
Barnantalet sjönk från 130 barn till cirka 40 i början av mars. Ett stort antal pedagoger behövde också stanna hemma, många med influensaliknande symptom. Andra med milda förkylningar.  

– Den här årstiden är många pedagoger alltid lite snuviga men nu måste de gå hem vid minsta förkylning. Många har varit hemma i två–tre veckor men nu börjar de komma tillbaka. I dag, i början av april, är nog uppåt 90 procent av pedagogerna på plats. Jag har vädjat till vårdnadshavare att hålla barnen hemma så att vi inte behöver ta in vikarier och riskera att smitta förs in i förskolan. 

Familjerna har varit noga med att hålla krassliga barn hemma. Bara några få barn behövde skickas hem på förskolans uppmaning i mars. Blir barnet sjukt på förskolan försöker en pedagog, om möjligt, ta barnet åt sidan. 

– Men barnet har ju redan umgåtts med kompisarna och pedagogerna så det är svårt att undvika smittspridning. Vårdnadshavare har alltid hämtat direkt när vi ringt och det har aldrig varit några diskussioner.

Noggrann städning

Avdelningarna städas extra noga nu. Dörrhandtag torkas flera gånger varje dag. Leksaker och madrassöverdrag tvättas oftare än vanligt och varje fredag måste barnens klädhyllor tömmas för att hyllorna ska kunna rengöras.

– Vi vet ju inte om viruset trivs i damm men vi måste ta det säkra för det osäkra. I övrigt följer vi våra vanliga hygienrutiner tills det kommer andra rekommendationer från myndigheterna. 

Kommunikation med föräldrar 

Huvudmannen skickade ut ett antal informationsbrev till vårdnadshavarna om corona i februari¬–mars. Nu har rektorn tagit över kommunikationen genom appen Tyra. Hon skriver i bloggen varje dag, berättar hur dagen varit och hur många barn som varit på plats. Pedagogerna informerar som vanligt på sin blogg i Tyra om den dagliga verksamheten.

– All information om viruset går via mig eller huvudmannen så att informationen blir enhetlig och når alla.

Varje dag påminner hon i bloggen om förskolans fyra regler: 

Inga barn med infektioner får komma till förskolan. Barnen får heller inte komma om någon annan familjemedlem är sjuk. Ingen med förkylning får hämta eller lämna barnen och om möjligt bör barnen stanna hemma.

– Myndigheterna rekommenderar att sociala kontakter ska minskas och därför är det bra med få barn på förskolan. Det är mycket som ska stämma innan barnen kan komma eftersom alla i familjen ska vara symptomfria i 48 timmar. Reglerna upprepas som ett mantra i bloggen varje dag.

Jannicke har mycket kontakt med vårdnadshavare som har frågor och funderingar. Men några frågor har hon inget svar på, såsom om förskolan kommer att stänga eller inte. 

– Vi vet inte mer än dem utan vi följer myndigheternas råd. Vi har också bett föräldrarna informera oss om de har en samhällsviktig tjänst för att få en bild av hur många det är. Cirka 30 av våra barn behöver omsorg om vi måste stänga. 

Rutinerna igång 

På avdelningarna håller pedagogerna igång rutiner och den vanliga verksamheten för att inte skapa oro hos barnen. De är ute så mycket som möjligt och bara inomhus under lunchen. Projekt fortsätter som planerat men har, när det är möjligt, flyttat utomhus. 

– Vi är ute mycket i vanliga fall också så för barnen är det inte konstigt. Vi har många bord på gården och har köpt stora vaxdukar för att kunna jobba bättre ute. Om det är underskott på pedagoger kan vi behöva slå ihop barngrupper eller flytta pedagoger mellan avdelningar men barnen är vana att vi gör det, till exempel vid personalbrist. 

wallenberg_750.jpg
Barnen utomhus mycket i vanliga fall, och nu är de bara inne under lunchen. Pågående projekt har flyttat utomhus.

Utvecklingssamtalen har däremot flyttats fram. Planen är att ha dem utomhus längre fram i vår. 

– Vi har tänkt tända en av våra grillar, koka kaffe och träffa en förälder i taget. De har rätt att få sina samtal.

När antalet barn är lågt kan pedagogerna få mer barnfri tid och till exempel göra i ordning pedagogiska miljöer. Samtidigt är det viktigt att passa på att jobba med en liten barngrupp och ta chansen att ägna varje barn mer tid.

– Vi brukar önska små barngrupper och just nu har vi det. Då ska vi verkligen ta tillfället i akt att rå om våra barn extra mycket. 

Coronalekar 

På förskolan pratas inte om corona med barnen om de inte själva frågar. Att de tvättar händerna extra mycket förklaras med att de ska undvika förkylningar. Däremot har viruset förekommit i barnens lekar. De legat ”sjuka” på golvet i corona men efter en stund blir de ”friska” igen och kan ”gå tillbaka till förskolan”. 

– Vi upplever barnen varken som rädda eller oroliga. Föräldrarna verkar ha pratat om det hemma på ett enkelt sätt.

Äldre barn kommer

Den senaste veckan har barnantalet sakta börjat gå upp och i dag har förskolan uppåt 60 barn på förskolan. Fram till nu har barngruppen bestått av i stort sett samma barn. Framför allt barn över tre år.

– Jag vet inte varför just de äldre barnen kommer. Kanske upplever föräldrarna att de har större behov av kompisar och rutiner.

Funderingar bland pedagoger

wallenberg_300.jpgJannicke Schönhoff har inte upplevt oro för smitta bland pedagogerna. Däremot finns frågor om vad som händer om förskolan stänger.

– Men det vet ju inte vi rektorer heller. Vi lyssnar in deras oro och försöker genom ett lugnt samtal att skapa trygghet. 

För en del, inte minst för de som annars sällan är sjuka, är det ovant att behöva stanna hemma vid minsta symptom samt två symptomfria dygn. På en förskola är det vanligt med milda förkylningar och många brukar ändå jobba.

– Det är lätt att tänka att ens lindriga symptom inte är så farliga. Men det är inte jag som bestämt reglerna utan myndigheterna och vi måste följa dem.

Skulle det finnas oro för smitta bland pedagogerna, till exempel om man själv eller någon annan familjemedlem tillhör en riskgrupp, måste oron tas på allvar. Som rektor skulle hon då rekommendera personalen att sjukskriva sig. 

– Vi kan inte riskera att bidra till att någon blir allvarligt sjuk för att vår personal släpat hem smitta. Rädslan kan vara befogad och vi måste visa hänsyn till de som är rädda.

Hålla sig uppdaterad

Som rektor håller hon sig à jour genom myndigheternas presskonferenser och information. Huvudmannen är ytterst ansvarig för att hålla sig uppdaterad och för vad som ska kommuniceras till rektor, pedagoger och vårdnadshavare.

– Jag känner mig helt trygg med att huvudmannen har all aktuell information. Själv har jag mer ansvar för verksamheten och personalen. Vi har flera möten varje vecka och det är en fördel att vi är ett litet företag med mycket kontakt. 

Nöjda föräldrar

Vårdnadshavare har berömt förskolan för att de klarar situationen så pass bra, att verksamheten hålls igång som planerat med engagerade och glada pedagoger. 

– Vi får många positiva mejl. Alla är väldigt förstående och tacksamma över att vi bedriver arbetet med samma glädje som vanligt. Våra pedagoger är väldigt proffsiga. 

När det hela är över kommer förskolan att noga utvärdera hur allt fungerat. 

– Vi är ju inte vana vid en sån här situation så vi måste dra lärdom av det. 

Diskussionsfrågor

  • Ska vi berätta om allt roligt vi gör på förskolan eller är det bättre att barn som hålls hemma inte vet det?
  • Hur har vi koll på barn som riskerar att fara illa hemma om de inte kommer till förskolan?
  • Hur underlättar vi för barn med särskilda behov om de vanliga rutinerna inte är igång?
  • Hur säkerställer vi att alla föräldrar får samma information om viruset?

prova_180.jpgDen här artikeln är öppen för alla

Den här artikeln är öppen för alla besökare under en begränsad period. Är du inte medlem men vill ta del av allt som finns på Förskoleforum?

Beställ ett abonnemang till din förskola >

Prova Förskoleforum kostnadsfritt >