Vygotskij och Piaget

Hur hänger ryssen Lev Vygotskijs tankar samman med schweizaren Jean Piagets syn på hur barns lärande går till? Och hur ser de på pedagogens roll? Det undersöker Leif Strandberg i denna artikel.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader