Pia Ringborg Nilsson

Pia
Ringborg Nilsson

Pia Ringborg Nilsson har arbetat som förskollärare i förskola och skola sedan 1985 och har i flera år även varit verksam som rektor inom både förskola och skola.

I sitt arbete med verksamhetsutveckling utgår hon från de analyser som görs tillsammans med förskolechefer och pedagoger och hennes mål är alltid att arbetet ska tillföra något positivt för både individerna och för verksamheten i stort.