Kurs
Default image
Kursen behandlar konsten att skapa en avspänd atmosfär och få igång ett samtal för att kunna ta upp de svåra och känsliga frågorna.

Kurs
Default image
En föreläsning som tydligt visar hur vi vuxna bör agera i olika situationer för att hjälpa och stötta barnens utveckling genom gränssättning för deras ofta vilsna framfart.

Kurs
Default image
Fantasin och leken har en underbar förmåga att utveckla barns språk. Den här föreläsningen ger dig en ökad medvetenhet och insikt om möjligheterna i att arbeta med och aktivt stimulera alla barns...

Kurs
Default image
Praktiska verktyg för att tillämpa och förstå ett omfattande regelverk som styr förskolans verksamhet.

Kurs
Default image
Hur kan barnsyn, arbetssätt och utveckling av verksamheten leda till att förskolan uppfyller de mål som finns i styrdokumenten?

Kurs
Default image
Aktionsforskning är ett enkelt och kraftfullt kvalitetsutvecklingsverktyg för att få fatt på viktiga, aktuella och verklighetsförankrade frågeställningar.

Kurs
Default image
Som chef vet du ofta vad du bör göra. Det är dock inte alltid lätt att vara lika säker på hur du ska göra det i praktiken. Här får du möjlighet att träna för verkligheten och utveckla ditt ledarskap!

Kurs
Default image
Förskolans läroplan – hur kan vi arbeta för att utveckla barns matematiska förmågor?

Kurs
Default image
Vilka är mänsklighetens största upptäckter och uppfinningar? Den här föreläsningen handlar om den kanske största av dem alla, alfabetet.

Kurs
Default image
Låt oss introducera matematik på tusen och ett sätt. Clas Rosvall visar hur vi med rim och allitteration, med lek och lektion och med fakta och fantasi kan göra barnen förtrogna med siffror och tal...

Kurs
Default image
I kursen visas hur man som förskollärare kan stötta barnen i deras viktiga språkutveckling och hur man kan skapa en verksamhet som stöder både utveckling av språk och lärande. Fokus ligger på...

Kurs
Default image
Att arbeta utifrån sagan ger ett arbetssätt som stärker såväl det enskilda barnet som gruppen.

Kurs
Default image
En riktig vitaminkick i skapande! Du får under dagen möjlighet att uppleva materialens möjligheter och egenskaper.

Kurs
Default image
Vi arbetar med gips på ett roligt och annorlunda vis med en metod som gör att alla lyckas.

Kurs
Default image
Skapa matematisk förståelse genom skapande verksamhet.

Kurs
Default image
En kurs om beröringsövningar och massagetekniker i teori och praktik och hur detta kan vävas in i det ordinarie arbetet i förskolan.

Kurs
Default image
Att lära sig saker är ett fantastiskt äventyr som börjar när du föds och kan pågå ett helt liv. Men hur går det egentligen till?

Kurs
Default image
Med rim, ramsor, visor, verser och en god portion ordbus sprids lust och sprudlande glädje i språkarbetet. Barn ska marineras i språk.

Kurs
Default image
En inspirerande dag för dig som vill upptäcka och uppleva hur enkelt det är att arbeta med lera.

Kurs
Matematik är rolig när den leks in med hjälp av alla sinnen. Att arbeta med mattepåsar lockar, fängslar och stimulerar barn.