Formulär och mallar


mallar

För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till organisationsfrågor. Behöver du en handlingsplan för utflykter? Mallar för vardagsloggar och reflektionsprotokoll? Närvarolistor för personalen? Det är bara att ladda ned. Scheman för barnens vistelsetider är ett annat exempel på vad som finns att tillgå här.

Artikel
Goda rutiner krävs för att måltiderna ska fungera bra och bli en positiv stund för både barn och personal. En rutinbeskrivning gör arbetet enklare...
Artikel
Här kan du ladda ned en praktisk mall som ger stöd i rutinerna kring personalens frånvaro.