Att planera för hållbar utveckling

Verksamhetschef Marie Lindvall Wahlberg fick i uppdrag att tillsammans med förskolorna skapa en handlingsplan för en giftfri förskola. Här berättar hon om det arbetet och ger även några råd.