Förskolan och FN:s hållbarhetsmål

FN:s nya hållbarhetsmål gäller från januari 2016. På vilka sätt berörs förskolan? Ingrid Pramling Samuelsson reder ut begreppen och resonerar om vad förskolan kan bidra med för en mer hållbar värld.