Förskolans förändringsarbete under luppen

Vilka motsättningar uppkommer i ett verksamhetssystem när pedagogisk dokumentation kommit i bruk?