Handledarutbildning och fler studenter på samma förskola i övningsförskoleprojekt

Tre förskolenheter är knutna till försöksverksamheten med övningsskolor i Stockholm. Förskolan Karlavagnen i Botkyrka kommun är en av dessa. Ny forskning och reflektion är några av vinsterna, enligt förskolechef Monica Ahlberg Lindqvist.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader