Liten och trygg – en handledning för förskolan

Illustrationer av Stina Wirsén

Det är tyvärr vanligare än vad man vill tro att små barn utsätts för olika typer av brott. Det kan röra sig om till exempel misshandel, övergrepp, könsstympning eller att bevittna våld. I Brottsoffermyndighetens handledningsmaterial ”Liten och trygg” ges förskolepersonal mer kunskap om brott mot barn och hur barns signaler på utsatthet kan se ut.