Article image

Kyrkans förskola

Publicerat

I Kyrkans förskola strävar vi efter att alla möten ska vara fyllda av glädje, värme och trygghet. Varje människa, liten som stor, ska känna sig sedd. Vi bekräftar varje barn i deras utveckling, lärandet i vardagen och lyfter fram barnets talanger. Detta är vår värdegrund.

Vi är en förskola inom Svenska kyrkan vilket gör att vi jobbar mycket utifrån kristna värderingar. Ett exempel på det är Gyllene regeln: gör mot andra som du själv vill bli behandlad. Vi utgår mycket från oss vuxna, hur vi är och kommunicerar med varandra, för att vara goda förebilder för barnen samt skapa en god grund för kamratskap i barngruppen.

Vi arbetar konkret utifrån Frälsarkransen. Det är ett armband där kärlek, tystnad, hopp, jaget, bekymmerslöshet, hemligheter och liknande finns med i form av pärlor i olika färger. De ger en möjlighet att tala om livet, döden (Nattens pärla), tro och annat viktigt.

Kamratskap och ramar i Danderyd

Kyrkans förskola firade nyligen 40-årsjubileum. Vi ser oss som en enda förskola såväl resursmässigt som känslomässigt. Trots att vi finns på tre olika platser i Danderyd har vi en härlig sammanhållning. Sammanlagt har förskolan sex avdelningar och finns i tre av fyra av Danderyds kommundelar: Djursholm, Enebyberg och Stocksund.

Det är tre små enheter med en avdelning för yngre och en avdelning för äldre barn på varje ställe. Enen i Enebyberg ligger centralt vid affärer och ett torg. En våning upp i samma hus finns kommunens bibliotek som används flitigt av barn och pedagoger. Kyrkbacken i Stocksund ligger i en skogsbacke i ett villa område. Kyrkans förskola i Djursholm ligger i ett villaområde och har en stor lummig gård och en församlingsgård på samma tomt.

I början av varje termin arbetar vi aktivt med att få ihop barngruppen (och pedagoggruppen). Även under terminerna går vi alltid tillbaka till detta som en grund för allt vi gör. Kamratskap och tydliga regler som alla ska känna till så att barnen vet vad som gäller som en trygg ram är något vi tycker är viktigt. Innanför denna ram finns utrymme för lek, spontanitet, kreativitet, fantasi, bus, lärdomar och mycket kul.

Varje termin sätter vi utifrån pedagogernas utvärdering ett gemensamt fokusmål. Detta är våra fokusmål den här terminen:

  • Få ihop observation, reflektion, lekstation på ett naturligt sätt som leder barnens process framåt.
  • Genom Förskoleappen digitalt synliggöra för barn, föräldrar och pedagoger barnens utveckling och processer. Målet är att varje barn ska ha ett inlägg minst varannan vecka och att barnet när terminen är slut har något inlägg på varje läroplansmål.
  • Genomföra de mål som vi satt för en giftfri förskola utifrån den inventering som en expert från Svenska Naturskyddsföreningen gjort på våra förskolor (detta har Danderyds kommun bekostat på alla kommunens förskolor).

Nu arbetar vi Reggioinriktat

För ungefär ett och ett halvt år sedan började vi övergå till ett Reggioinriktat arbetssätt. I dag har vi i stort sett nått i hamn och har en miljö och ett förhållningssätt som är baserat på Reggios tankar och filosofi. Under dessa 1,5 år har vi tillsammans läst ”Lyssnandets pedagogik” av Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi, gjort studiebesök på Reggioförskolan Äventyret, nätverkat, satt mål och gått kurser inom Reggio Emilia Institutet.

På två av våra avdelningar har vi anordnat ett föräldramöte där föräldrar fått testa olika metoder när det gäller Reggio Emilia. De fick bland annat blanda färger och göra mandalas med naturmaterial. Det var uppskattat, föräldrarna fick en stark känsla för det barnen upplever och upptäcker.

Att byta arbetssätt har varit en genomgripande process som lett till frustration, funderingar och uppgivenhet vissa stunder, men framför allt gett positivitet, glädje och god utvecklingsanda. Det är nog omöjligt att göra en sådan stor och omvälvande förändring utan att det märks och känns. Att omvärdera och utveckla sitt sätt att jobba kan kosta på och vara alldeles underbart nästan samtidigt!

Vår 5-årsverksamhet

När barnen på förskolan är 5 år gamla kommer de till kyrkan på en skattjakt där de som skatt till slut finner sin egen Frälsarkrans. Vi var första gångerna lite oroliga att barnen skulle hoppas mer på godis eller leksaker som skatt, men det har varit fascinerande hur glada de blivit över sina armband. Det gäller både flickor och pojkar.

Under flera månader jobbar 5-åringarna även med Snilleblixtar som är Tekniska museets projekt för att lära barn mer om uppfinnare, uppfinningar, konstruera ritningar, göra uppfinningar, ställa ut och beskriva sin uppfinning inför andra samt återvinna sin uppfinning. Det är ett härligt inkluderande projekt där både flickor och pojkar får bekanta sig med tekniska ord och uppfinnares tankar.

I vår 5-årsverksamhet har vi varje vecka när det är säsong en skridskoskola med utbildad lärare (Skrinna från Friluftsfrämjandet). Då samlas alla våra 5-åringar och bekantar sig med isen, skridskorna och lär sig något nytt tillsammans. Kommunen lånar ut skridskohallen, vilket vi tycker är enormt generöst.

Presentationsträning

Vi har samarbetat med Stockholms universitet i ett forskningsprojekt under några år. Projektet heter Spaths och är en metod för att stötta barn med behov av ökad impulskontroll där man stärker självkänslan och förtydligar känslor.

Vi har behållit många goda metoder och idéer utefter det vi lärde oss. Exempelvis får barnen när de fyller år i present att alla barn ger en komplimang till födelsedagsbarnet. Det presenterar sedan pedagogerna för barnet i form av en tavla. Genom återkoppling från föräldrarna vet vi att det är en mycket uppskattad present.

Vi har även utifrån Spaths bestämt att ett barn är hjälpreda för en dag. Barnet får då flera uppgifter, som att presentera mat och att leda genom att säga saker som ”nu får de som har prickar gå och äta”. Samt även dra lotten som talar om vem som är nästa dags hjälpreda. Det blir en liten presentationsträning för barnet, att visa upp sig och synas i gruppen inom trygga och tydliga ramar.

Barnet blir helt enkelt ledare för en samling. Vi hade ett barn som i början inte ville vara hemma när han var sjuk, för han tänkte att det kanske var hans tur att vara hjälpreda denna dag! Det är en viktig roll som alla alltid vill ha, ingen har ännu tackat nej till den.

Metod som fungerar för alla

Stop-metoden är en inkluderande metod som vi märkt fungerar för alla. Även pedagoger helt utan utbildning och erfarenhet kan använda den. Metoden går till så att man vid exempelvis en konflikt säger stopp och håller upp sin hand. Vinsten är att situationen som uppkommit stoppas utan att någon får skulden/att man inte ropar någon visst namn. Sedan reder man tillsammans ut vad som hände. Den lär också barn att sätta gränser och att vara lyhörda för när andra sätter gränser.

Vi hade lyckan att få projektpengar från Danderyds kommun och för dem utredde vi hur vi lättast och mest effektivt kunde kommunicera med föräldrarna. Vi intervjuade andra förskolor, föräldrar och testade många olika verktyg för att komma fram till vilket som passade just oss allra bäst. Vi fastnade till slut för Förskoleappen. Nu använder vi oss av den fullt ut och tycker att den spar tid och har enkelt system som är kopplat till läroplansmålen och våra egna mål.

Fördelarna med arbeta på just vår förskola är många: att vi är små enheter, har en härlig sammanhållning, stora möjligheter, härliga lägen (men alla tre på olika sätt), Reggiofilosofi samt att Svenska kyrkans grundvärderingar genomsyrar arbetsplatsen och förskolorna.

Lästips

Lyssnandets pedagogik, Liber, Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi, 2014

Rumstera, Christina Dackéus, Karin Furness, Reggio Emilia Institutet, 2006. Skrift

Formulera, Christina Dackéus, Ann Engström och Karin Furness, Reggio Emilia Institutet, 2011. Skrift

Bygg och konstruktion i förskolan, Mia Mylesand, Lärarförbundets förlag, 2007.

 

Om Kyrkans förskola

Antal avdelningar
6
Antal barn
84
Antal anställda
24
Förskoletyp
Privat
Startad
1975
Adress
Kyrkvägen 27
Stad
Stocksund
Postnummer
18274
Kontaktperson
Ebba Zeno
Email
ebba.zeno@svenskakyrkan.se
Förskolans vision

Kyrkans förskola i Danderyd strävar efter att alla möten ska vara fyllda av glädje, värme och trygghet. Varje människa, liten som stor, ska känna sig sedd.