Organisation


Organisation

Förskolan – liksom de flesta av dagens organisationer – befinner sig i ständig förändring. Nya människor präglar verksamheten, direktiv ovanifrån ger nya förutsättningar... Att ha kunskap om de olika processer som påverkar gör att arbetet tillsammans med kollegorna och barnen fungerar bättre. Organisationsutveckling, intraprenad och den goda arbetsgruppen är några av de ämnen som behandlas i artiklar här. Läs även reportage från förskolor med lite annorlunda inriktning, exempelvis en med fokus på simning och en som är mobil.

Artikel
Småbarnsskolan talar om klasser och lektioner även om det rör förskolebarn. Förskollärare Anna Nordberg ser hur barnen växer med kunskap. Det ger dem...
Kommentera
Artikel
I vilka fall har föräldrar rätt att begära förskoleplats i annan kommun än den där barnet är skrivet? Och får barn som har växelvis boende hos...
Kommentera
Artikel
Enligt skollagen ska kommunen erbjuda förskoleplats inom fyra månader. Men vad gäller när föräldrarna önskar en specifik förskola? Vad räknas som ett...
Kommentera
Artikel
Professor emeritus Gunilla Halldén ger i tre sammanhängande artikeldelar bakgrunden till dagens svenska förskola. I denna tredje del menar hon att vi...
Kommentera
Artikel
Kerstin Signert är den första forskare i Sverige som disputerar på Maria Montessoris pedagogik. Ja, faktiskt i hela Norden!
Kommentera
Artikel
Maria Montessoris pedagogik är en av flera inspirationskällor till den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia. Men hur är det med övriga likheter?...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Att lyfta fram naturvetenskap och teknik skapar vetgiriga barn, i alla fall i Södertälje. Tom Tits Experiment är det enda science center i hela...
Kommentera
Artikel
I enkönade grupper kan pojkar och flickor utvecklas till sin fulla potential. Det är i sådana grupper man kan ge barnen könsspecifik kompensation:...
Kommentera
Artikel
På Island är forskningsområdet ”Yngre barns lärande” ganska nytt. Johanna Einarsdottír har varit något av en föregångare och hon ansvarar nu för...
Kommentera
Artikel
I EU-projektet EASE samverkar förskollärare och lågstadielärare i Reykjavik. Storybooks och bokstavslek utomhus är några av de gemensamma aktiviteter...
Kommentera
Artikel
I en specialtillverkad buss far Mobila förskolan runt och tar med barnen på allehanda utflykter i hela Stockholmsområdet. Skogen, museer, 4H-gårdar...
Kommentera
Artikel
Simförskolan Sally i Kristianstad är en av två förskolor i Sverige som fokuserar på simning. Förskoleforum besökte den när det var baddags på...
Kommentera