Möt världen


Artikel
Vad är vind egentligen? Kan man se vinden? Ett perfekt underlag för sådana frågor är att skapa en vindsnurra tillsammans. Då kan barnen se att det...
2 gillar
Artikel
Det här är en del av artikelserien Möt världen med alla sinnen, och i den här artikeln är det fokus på hörseln. Vardagens många ljud på förskolan kan...
2 gillar
Artikel
Det här är en del av artikelserien Möt världen med alla sinnen, och i den här artikeln är det fokus på känseln. Känn! Brukar vi uppmana särskilt de...
2 gillar
Artikel
Hållbar utveckling handlar om demokrati, förmåga till medkänsla, förståelse för andra kulturer och inte minst att se hur vår livsstil påverkar miljön...
2 gillar
Artikel
Det här är en del av artikelserien Möt världen med alla sinnen, och i den här artikeln är fokus på vårt luktsinne. Dofter är som genvägar till minnen...
Artikel
Det här är en del av artikelserien Möt världen med alla sinnen, och i den här artikeln är det fokus på smaksinnet. Ibland tycks barn ha ett oerhört...
3 gillar
Artikel
Det här är en del av artikelserien Möt världen med alla sinnen, och i den här artikeln är det fokus på synen. Synen är ett sinne som är så...
Artikel
Det här är en del av artikelserien Möt världen med alla sinnen, och i den här artikeln är det fokus på det så kallade kinestetiska sinnet. Att...