Språk


Här får du bakgrund och förståelse för hur du kan bidra till en framgångsrik språkutveckling. ”Att leka fram språket och att språka fram leken” heter exempelvis en artikel av Barbro Bruce, lektor i utbildningsvetenskap. I den utvecklar hon tankar om hur leken och språkutvecklingen är ömsesidigt beroende av varandra. Läs även om observationsmaterialet TRAS, Karlstadmodellen, Bornholmsmodellen… Och om hur du kan använda sagoläsningen som en (special)pedagogisk resurs i förskolan.

Artikel
Ojämnt fördelade över Sverige finns det sammanlagt ett trettiotal språkförskolor som ingår i Språkförskoleföreningen. Hur jobbar de? Det kan du läsa...
1 gillar
Artikel
Tvillingböcker är ett begrepp som används för att beskriva två exemplar av samma bok på två olika språk. Böckernas målgrupp är flerspråkiga barn och...
4 gillar
Artikel
I arbetet med avhandlingen som Med andra ord – samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn har Susanne Deuk undersökt sex nyanlända...
1 gillar
Artikel
Ibland när barn har svårt med uttal är det f- och v-ljuden som inte vill sätta sig. Här följer logoped Elvira Ashbys bästa tips för hur du hjälper...
Artikel
En ny avhandling från Karlstads universitet visar att förskolor behöver mer stöd för att möta barn som pratar andra språk än svenska. Med nuvarande...
3 gillar
Artikel
Det är den kritiska massan av aktivt språkande som leder till färdighet och säkerhet – därför är hela dagens alla småstunder, aktiviteter och möten...
Artikel
Logopeden och författaren Elvira Ashby har skrivit många artiklar för Förskoleforum, och nu är hon aktuell med en ny bok om att stimulera barns...
5 gillar
Artikel
I vår artikelserie om hur vi kan hjälpa barn med uttalet har vi nu kommit fram till de allra krångligaste språkljuden: r-, tje- och sje-ljuden. Här...
2 gillar
Artikel
I denna del av vår artikelserie om språkljud har vi kommit fram till det luriga L-ljudet. Här kan du läsa logoped Elvira Ashbys bästa tips för hur du...
1 gillar
Artikel
Det har återigen kommit brev med en undran till Leif Strandberg, psykolog och verksamhetsteoretiker. Denna gång handlar frågeställningen om...
3 gillar
Artikel
Hur och när kan man veta om en språkutveckling som är lite sen i starten kommer att hinna ikapp den förväntade och typiska språkutvecklingen – eller...
9 gillar
Artikel
Modersmålslärare i Kungsbacka kommun har tillsammans byggt upp en materialbank för förskolan för att öka likvärdigheten och integrera stödet i...
3 gillar