Matematik


Matematik

Hur kan vi hjälpa barnen att utveckla sitt matematiska tänkande? I förskolans mångfacetterade vardag och pedagogiska verksamhet öppnas många möjligheter. Arbetet med former, mönster, storlek, antal och siffror problematiseras och uppmärksammas här. Du får många tips, bland annat av Camilla Björklund i hennes artiklar om didaktik i de små barnens matematik. Det finns också mycket annat att läsa, som exempelvis det stora matematikprojektet i Kungälvs kommun och om lustfylld matematikträning i skogen!

Artikel
Under hösten finns många situationer och företeelser som du kan använda i arbetet med att utveckla barnens matematiska förmåga. Här får du en lång...
6 gillar
Artikel
Människan har i alla tider använt sig av naturen som en källa till inspiration för olika estetiska uttrycksformer. Den avbildas genom målningar och...
Artikel
Matematik är som bekant så mycket mer än siffror och räknande. Ett språk som berättar om världen, genom förhållanden, symmetrier, mängder och...
Artikel
Pedagogiska påskharen tittar fram igen! Ladda ner påskharens flanobilder nu, och räkna och rimma på 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7.
6 gillar
Artikel
Matematikaktiviteter kan med fördel göras utomhus. Men ibland inbjuder inte vädret till några längre stunders matematiklek. Som tur är finns det...
7 gillar
Artikel
Matematik är så mycket mer än plus och minus. Eller vad sägs om att baka lite matematik? – Introducera matte genom lek och utforskande, säger Eugenia...
2 gillar
Artikel
Hur kan du som ansvarig för den pedagogiska verksamheten utveckla allas kunnande och intresse i att undervisa i matematik på din förskola? Eva...
4 gillar
Artikel
Artikelsamlingen av Ann S. Pihlgren om undervisning och lärande i förskolan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel –...
Artikel
Det finns stora kvalitetsskillnader i arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik. Det visar Skolinspektionens granskning av 22 förskolor runt...
2 gillar
Artikel
Vissa grundläggande matematiska förmågor är viktigare än andra att utveckla och följa upp i förskolan, menar Ann S. Pihlgren. Detta är del 5 i hennes...
3 gillar
Artikel
En artikelsamling om Bishops sex matematiska aktiviteter – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda...
3 gillar
Artikel
Förekommer matematikundervisning i förskolan? Och stöttar den i så fall de matematiska förmågor som anges i läroplanen? Del 4 i Ann S. Pihlgrens...