Pedagogisk miljö


Pedagogisk miljö

Ordet miljö innefattar många aspekter, såväl de rent praktiska som de vi behöver reflektera över. Vad gäller de praktiska frågorna, kan du läsa om exempelvis säkra lekredskap, buller och olika årstider på förskolegården. Vad gäller tankar och reflektioner, finns det artiklar som ”Att se och upptäcka tillsammans med barnen” samt serien ”En god lärmiljö för de yngsta förskolebarnen”. Samt inspirerande reportage, exempelvis artikeln ”Barnen i Ale planerade sin egen förskolegård”.

Artikel
Det är lätt hänt att abstraktionsnivån på exempelvis en samling hamnar långt över vad förskolebarn har en möjlighet att förstå. Hur undviker man det...
2 gillar
Artikel
Den undervisningsmiljö barnen möter påverkar vad och hur de lär sig. I sex artiklar och sex korta filmer berättar Ann S. Pihlgren om vilka...
12 gillar
Artikel
Samverkan för bästa skola är en satsning som drivs av Skolverket. I år är även förskolor med, och Göteborgs Stad har nu påbörjat ett arbete på fem...
Artikel
Jonna Larssons studier fokuserar på barns lärande och lek i relation till naturvetenskap som lärområde. Hennes resultat visar på betydelsen av att...
Artikel
På Daggkåpan i Huddinge där Johan Fjellman arbetar, finns digitala verktyg tillgängliga för barnen från deras första förskoledag. Använder vi dessa...
4 gillar
Artikel
Georg 5,5 år tillhör den smartaste procenten i världen. Men förskoletiden var svår för familjen. – Vi har blivit bemötta med skepsis och ovilja att...
Artikel
Primtal, tyst läsning och avancerade logiska resonemang hör inte till vanligheterna i en barngrupp. Bara fem procent av Sveriges barn är särskilt...
3 gillar
Artikel
Dockvrå, hemvrå eller lägenhet. Förskolans olika rum – och olika namn på rummen – skapar olika genusförutsättningar. En trend just nu är att byta...
5 gillar
Artikel
Anette Boye Koch arbetar som docent och forskare på pedagogutbildningen på VIA University College i Århus. Hennes ämne heter "dagtilbudspædagogik",...
1 gillar
Artikel
Ofta talas det om att pedagogerna ska lyssna på barnen. Här vänder Karin Neuschütz på steken: här handlar det om att barnen ska lyssna. Lyssnandet...
3 gillar
Artikel
Projektorn är ett fantastiskt verktyg för att skapa fascinerande och föränderliga lärmiljöer. Men hur gör man, rent praktiskt, för att få till dessa...
7 gillar
Artikel
Här får du ta del av ateljeristan Karin Bergmarks bästa tips om hur ni kan utveckla den pedagogiska miljön i förskolan. I denna första del i...
13 gillar