Pedagogisk miljö


Pedagogisk miljö

Ordet miljö innefattar många aspekter, såväl de rent praktiska som de vi behöver reflektera över. Vad gäller de praktiska frågorna, kan du läsa om exempelvis säkra lekredskap, buller och olika årstider på förskolegården. Vad gäller tankar och reflektioner, finns det artiklar som ”Att se och upptäcka tillsammans med barnen” samt serien ”En god lärmiljö för de yngsta förskolebarnen”. Samt inspirerande reportage, exempelvis artikeln ”Barnen i Ale planerade sin egen förskolegård”.

Artikel
En videofeedback-metod där man utgår från inspelade filmsekvenser och genom dem får syn på interaktion och samspel. Det är Marte Meo, som används i...
Artikel
Följ med till avdelningen Tiger på Gustavsbergs förskola och läs om hur de jobbar med läslust för förskolans allra yngsta.
25 gillar
Artikel
Den barnutforskande undervisningsmiljön är den vanligaste undervisningsmiljön i svensk förskola. Hur skiljer den sig från de undervisningsmiljöer som...
Artikel
Den moralistiska undervisningsmiljön är något som vi ska titta närmare på i den här delen av serien om undervisningsmiljöer, och något som inte...
3 gillar
Artikel
Ann S. Pihlgren berättar vidare om undervisningsmiljöer på förskolan. I den här artikeln, och i filmen som finns att se i anslutning till artikeln,...
9 gillar
Artikel
Den två meter höga skulpturen på förskolegården består av en stubbe med ett antal figurer som klättrar runt, gömmer sig och tittar fram. Det finns...
4 gillar
Artikel
Det är lätt hänt att abstraktionsnivån på exempelvis en samling hamnar långt över vad förskolebarn har en möjlighet att förstå. Hur undviker man det...
3 gillar
Artikel
Den undervisningsmiljö barnen möter påverkar vad och hur de lär sig. I sex artiklar och sex korta filmer berättar Ann S. Pihlgren om vilka...
12 gillar
Artikel
Samverkan för bästa skola är en satsning som drivs av Skolverket. I år är även förskolor med, och Göteborgs Stad har nu påbörjat ett arbete på fem...
Artikel
Jonna Larssons studier fokuserar på barns lärande och lek i relation till naturvetenskap som lärområde. Hennes resultat visar på betydelsen av att...
Artikel
På Daggkåpan i Huddinge där Johan Fjellman arbetar, finns digitala verktyg tillgängliga för barnen från deras första förskoledag. Använder vi dessa...
4 gillar
Artikel
Georg 5,5 år tillhör den smartaste procenten i världen. Men förskoletiden var svår för familjen. – Vi har blivit bemötta med skepsis och ovilja att...