Pedagogisk miljö


Pedagogisk miljö

Ordet miljö innefattar många aspekter, såväl de rent praktiska som de vi behöver reflektera över. Vad gäller de praktiska frågorna, kan du läsa om exempelvis säkra lekredskap, buller och olika årstider på förskolegården. Vad gäller tankar och reflektioner, finns det artiklar som ”Att se och upptäcka tillsammans med barnen” samt serien ”En god lärmiljö för de yngsta förskolebarnen”. Samt inspirerande reportage, exempelvis artikeln ”Barnen i Ale planerade sin egen förskolegård”.

Artikel
Mer än var tredje förskola som byggs runtom i landet är en tillfällig barack. Sjötorgets förskola i Stockholm är ett undantag – här har arkitekterna...
Artikel
Vad innebär matematisk förståelse – och vilka förutsättningar krävs för att förskolebarn ska utveckla denna förmåga? Här får du kunskap, tips och...
1 gillar
Artikel
För att förskolegården ska bli en utvecklande miljö för barnen krävs inte bara utmanande material, utan också ett gott samspelsklimat och en god...
Artikel
Det finns exempel på förskolor med till synes ”tråkig” utemiljö som gör storverk av det som finns, liksom det finns exempel på motsatsen. Allt hänger...
Artikel
Förskolans fysiska miljö – det är ett ämne som intresserar Sofia Eriksson Bergström mycket. Nu har hon doktorerat på det och funnit att barn och...
Artikel
Entreprenörskap ska enligt Skolverket löpa som en röd tråd genom all utbildning – även i förskolan. Vad innebär det? Vad kännetecknar en...
3 gillar
Artikel
Öppna miljöer ger upphov till mer samtal och kollektiv lek bland barnen. Men barn är duktiga på att hitta nya egenskaper även i mer statiska miljöer...
Artikel
Simon Göthson är industridesigner med fokus på pedagogiska miljöer. Han har inventerat pedagogiska förskolemiljöer runt om i landet, bland annat för...
Artikel
Vad menas egentligen med pedagogisk miljö? Och hur utvecklar man den? Simon Göthson är industridesigner med pedagogiska miljöer som särskilt fokus. I...
Artikel
Dagens måltidsmiljöer i förskolan är i många fall byggda efter gamla normer och kan behöva förnyelse, menar Simon Göthson, industridesigner med fokus...
Artikel
Barn möts varje dag av ständiga strömmar av nya sinnesintryck. Att kunna urskilja, sortera och tolka alla dessa intryck är centralt för förmågan att...
2 gillar
Artikel
Den fysiska miljön i förskolan är betydelsefull. Rätt utformad kan den inspirera och stimulera barn och pedagoger. Forskaren Marjanna de Jong...