Kvalitet och dokumentation


Kvalitet och dokumentation

Hur du lyfter fram kvalitet och dokumentation på djupet – det får du veta här. Dokumentationens effekt diskuteras – vad finns det för fördelar och nackdelar? Läs om förskolan Luvan i Röbäck, där man har en reflektionspedagog, för att kunna följa upp och planera det pedagogiska arbetet. Och förskolan Stormhatten i Tensta som tilldelats Stockholms stads kvalitetsutmärkelse. Det finns också en mängd olika metoder och arbetssätt för att arbeta med kvalitet i förskolan. Känner du till ECERS, en metod för bedömning av kvalitet? Eller ICPD, en metod för ökat samspel?

Artikel
Att mötas och utbyta tankar, information och idéer är nödvändigt för att vi ska förstå varandra och utveckla verksamheten som vi arbetar i. Hur är...
Artikel
RUS-modellen är mycket användbar ur ett ledarperspektiv och lätt att snabbt implementera i verksamheten. Här får du mer fördjupning om modellen och...
1 gillar
Artikel
Förskolan Luvan på Röbäck är den enda förskolan i Umeå som har en reflektionspedagog i verksamheten. Luvan har valt detta som en naturlig del för att...
Artikel
RUS Relationsutvecklingsschema är ett verktyg för dig som pedagog att kvalitetssäkra verksamheten via observationer. Här får du veta mer om modellen...
Artikel
Råslätt är ett miljonprogramsområde i Jönköping där Reggio Emilia-inspirationen präglat förskolans verksamhet under många år. Förskoleforum har...