Naturvetenskap och teknik


Naturvetenskap och teknik

Hur tar man bäst tillvara barns naturliga nyfikenhet och lust till lärande när det handlar om ämnen som naturvetenskap och teknik? Här delar forskare och författare med sig av sina kunskaper. Hans Persson, författare till böcker i naturvetenskap och teknik för förskolan, diskuterar ämnet i ett par artiklar. Han tar upp varför det är viktigt att dokumentera i naturvetenskap och teknik. Tom Tits är en förskola med inriktning på just naturvetenskap och teknik – följ med på ett besök dit och se hur man arbetar där. Och inspireras av Susie Broquist Lundegårds film om naturvetenskap i förskolan.

Artikel
Använder vi digitala verktyg på ett reflekterande sätt där vi kollegialt hjälps åt att tänka kring didaktiken, finns ingen risk för någon genusfälla...
Artikel
Bolmens förskola i Varberg arbetar projektinriktat och med ett utforskande arbetssätt, där digitalisering och konstruktion är bärande inslag. I denna...
5 gillar
Artikel
Vatten är gott att dricka, speciellt när det är varmt. I värmen är det också extra skönt att plaska och bada i vatten. Men varifrån kommer det rena...
4 gillar
Artikel
Barnens stolthet går inte att ta miste på när deras egna filmer visas på vita duken – på en riktig biograf! Det är dags för förskolornas filmfestival...
5 gillar
Artikel
Gränsöverskridande möten mellan natur och digital teknik för en hållbar framtid – det är temat för utställningen Bordercrossing som lockat många...
5 gillar
Artikel
I tidigare publicerad artikelserie här på Förskoleforum närmar vi oss begreppet natursyn och hur vi kan använda oss av det för att tänka kring...
Artikel
Vardagen på förskolan är full av pinnar som bryts och fickor som är tunga av stenar. Naturens material är en fantastisk resurs i barns lek och...
Artikel
Vad finns det för fördelar med att flera förskolor arbetar med ett gemensamt tema? Hur sätter man igång på bästa sätt? Här får vi ta del av när ett...
1 gillar
Artikel
Genom att ta tillvara det som annars skulle slängts kan ni både hushålla med jordens resurser och experimentera kring växandet. Dessutom bidrar...
Artikel
Vad är vind egentligen? Kan man se vinden? Ett perfekt underlag för sådana frågor är att skapa en vindsnurra tillsammans. Då kan barnen se att det...
2 gillar
Artikel
Fantasi och kreativitet är viktiga delar av ett naturvetenskapligt utforskande, att kunna föreställa sig det omöjliga och våga testa sina hypoteser....
3 gillar
Artikel
Det finns många sätt att arbeta med teknikområdet utomhus. En viktig förutsättning är att förskolegården erbjuder material som lockar barnen att lösa...