Yrkesrollen


Yrkesrollen

I förskolans värld behöver du ständigt fundera över, och vidareutveckla, dina professionella relationer med barnen. Med barnet i fokus får du här värdefulla tips om svåra men nödvändiga områden som exempelvis gränssättningar, ansvar och lojalitetskonflikter. Utbildningsfrågor som den omdebatterade lärarlegitimationen redogörs det också för. Du får också hjälp att hämta positiv kraft, genom mental styrketräning.

Artikel
80 miljoner kronor anslås under 2011–2014 till nya forskarskolor, vilket ger 200 lärare och förskollärare möjlighet att gå en forskarutbildning med...
Artikel
Täcker du upp för dina kolleger? Går du till jobbet när du är krasslig? Stressen och känslan av otillräcklighet är lätt att ignorera när glädjen och...
Artikel
Uppskattningen från barnen är en av de största fördelarna med arbetet som kokerska, menar Monica Westerlin. När barnen är sjuka händer det att...
Artikel
Förskoleforum vill belysa de många, skilda och viktiga kompetenserna som samarbetar inom den svenska förskolan i dag. För att göra det lite mer...
Artikel
Alla som arbetar inom förskolan har skyldighet att anmäla misstankar om missförhållanden. Men hur går det till? Vilka konsekvenser kan man vänta sig...
Artikel
Barn brukar känna av de underliggande budskapen – även när de inte uttalas. Den här artikeln handlar om skillnaden mellan vad som sägs och hur det...
Artikel
Barn gör inte som vi säger utan som vi gör. Pedagogerna måste därför vara goda förebilder och ha en samsyn när det gäller värdegrunden, synen på det...
Artikel
Förskolan Luvan på Röbäck är den enda förskolan i Umeå som har en reflektionspedagog i verksamheten. Luvan har valt detta som en naturlig del för att...
Artikel
Det viktiga kroppsspråket är temat för denna tredje och avslutande del i vårt kursmaterial om bättre kommunikation. Även denna gång ingår en filmad...
2 gillar
Artikel
Här kommer andra delen i vårt utbildningsmaterial på temat bättre kommunikation. Denna gång handlar det om lyssnandets svåra konst. Med hjälp av film...
1 gillar
Artikel
Här kommer första delen i ett utbildningsmaterial på temat kommunikation. Med hjälp av filmade miniföreläsningar, bildspel och övningar får du stöd...
Artikel
Pedagogistautbildningen vid Reggio Emilia Institutet fungerar inte som någon enskild karriärväg. Nej, för att gå den krävs att organisationen där man...