Relationer och kommunikation


Relationer och kommunikation

I känslornas värld kan mycket hända, därför leder Maria-Pia Gottberg, handledare i kommunikation och förhållningssätt, en känsloskola i flera avsnitt här på Förskoleforum. Här i ämnet Relationer och kommunikation hittar du också artikelserier om att bygga relationer under inskolningen och om förhållningssätt till barn med explosivt beteende.

Artikel
Någon gråter, en annan skriker högt och ett tredje barn börjar kasta sand. För ett högkänsligt barn kan de många intrycken under en helt vanlig dag...
Kommentera
3 gillar
Artikel
Efter önskemål från många förskolor kan du nu ladda ned och skriva ut ett föräldramaterial om barns känslor. Dela ut till föräldrar eller använd det...
Kommentera
7 gillar
Artikel
I berättelsen om Minna, snart två år, får du konkreta exempel som belyser toddlarens behov och förmågor, som underlag för att diskutera och utveckla...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Ett- och tvååringarnas lekar är ofta fysiska och sensoriska, som att hoppa, jaga, springa, känna och plaska. Samtidigt är behovet av trygghet stort....
Kommentera (2)
6 gillar
Artikel
Att arbeta med de yngsta barnen i förskolan är ett alldeles speciellt uppdrag. Ju yngre barnet är, desto viktigare är det att ha ett samspel av god...
Kommentera (1)
13 gillar
Artikel
En artikelsamling om trygghet, känslor, minne och stress kopplat till hjärnan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel...
Kommentera
4 gillar
Artikel
Hur reagerar hjärnan på stress? Vilka situationer i förskolan kan trigga igång barns stressreaktioner? Hur kan vi arbeta för att sänka stressnivåerna...
Kommentera (1)
1 gillar
Artikel
Erfarenheter, fakta och kroppsliga minnen utgör alla en väsentlig del i lärandet, och minnet är viktigt i allt vi gör och främjar i förskolan. Men...
Kommentera
Artikel
Pedagogernas kunskap om barns känslomässiga utveckling och hur man kan möta och bekräfta barns känslor ger förskolan stora möjligheter att hjälpa...
Kommentera
1 gillar
Artikel
Undervisning i förskolan finns beskrivet i skollagen, men inte hur det ska genomföras i praktiken. Hur kan undervisning i förskolan se ut och vilka...
Kommentera
2 gillar
Artikel
En förutsättning för barns lärande och utforskande i förskolan är att de känner sig trygga. Här får du grundläggande kunskap om hur hjärnans...
Kommentera
2 gillar
Artikel
Kunskap om hjärnans utveckling och funktioner bidrar med ett viktigt perspektiv när vi arbetar för att skapa goda förskolemiljöer för alla barn. Den...
Kommentera
2 gillar