Föräldrasamverkan


Föräldrasamverkan

Förskolan är en arena för mötet mellan barn, deras föräldrar och lärarna. Föräldrarna lämnar för första gången det viktigaste de har – sina barn – till någon annan att ta hand om och prägla. Detta ställer krav på ett kunnigt, respektfullt och öppet bemötande från personalens sida. Här berättas om vägar som leder till en fungerande föräldrasamverkan. Några av rubrikerna lyder: ”Förskolan som arena för föräldrastöd”, ”Besvärliga föräldrar – resurs eller belastning”, ”Föräldraaktiv introduktion” samt ”Det viktiga föräldrasamarbetet under inskolningen”.

Artikel
Här kan du skriva ut en föräldrainformation om köldskador. Artikeln ger allmänna råd köldskador och beskriver hur de ser ut, vad man gör när olyckan...
Artikel
Efter önskemål från många förskolor kan du nu ladda ned och skriva ut ett föräldramaterial om barns känslor. Dela ut till föräldrar eller använd det...
7 gillar
Artikel
De flesta utvecklingssamtal brukar fungera bra och upplevas som givande. Men det finns också samtal som känns svåra och innebär en anspänning – för...
Artikel
Introduktionsförskola – vad är det för något? Begreppet introduktionsförskola har börjat att dyka upp på olika håll runt om i Sverige.
1 gillar
Artikel
Den här mallen för noteringar om barnens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Närvarolistan täcker hela...
6 gillar
Artikel
Kunskapslyft, mattelyft, förskollärarlyft … Under 2000-talet har skolvärlden präglats av ett flertal kompetensutvecklingssatsningar. Kanske är det nu...
1 gillar
Artikel
Allt fler höjer sina röster för att uppmärksamma barns stress, så även pedagoger i förskolan. Men det är lätt att missa signalerna. I den här...
3 gillar
Artikel
Här finns ett utkast till en inbjudan till utvecklingssamtal med föräldrarna.
5 gillar
Artikel
Efter inskolningsperioden har förhoppningsvis alla barn i barngruppen, både nya och gamla, landat och funnit sin plats i gemenskapen. Men lämningen...
4 gillar
Artikel
En artikelsamling med artiklar om inskolning – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ned som en...
1 gillar
Artikel
Östragårdens förskola i Åkarp har utarbetat ett nytt sätt att arbeta med utvecklingssamtal. Alla förskolans barn mellan tre och fem år erbjuds att...
10 gillar
Artikel
En enkel broschyr med information om verksamheten på just er förskola är ett trevligt sätt att välkomna och förbereda era nya familjer inför...
2 gillar