Hälsa och miljö

Arbetsmiljö och säkerhet


Vikten av att tänka på den fysiska miljön betonas i ett antal artiklar här. Skyddsronder, allergironder och buller är några av ämnena som tas upp. Vidare bland annat hygienföreskrifter för såväl kök som tvättrum, toalett och skötplatser. Och vet du vad du ska göra om olyckan är framme? Varje förskola behöver en beredskapsplan för svåra situationer. Att det är bra att ha en trafiksäkerhetspolicy, samt kunskap om livsmedelslagstiftningen, uppmärksammas också.
Att ha övat och kunna greppen kan vara skillnaden mellan liv och död om ett barn sätter i halsen. Sj...
Att ofta böja sig ner, sitta lågt och lyfta barn ökar risken för ryggproblem. Förskolepersonalens ry...

Hälsa


Personalen i förskolan har ett stort ansvar för barnens hälsa och välbefinnande. Och föräldrarna använder ofta förskolan som en viktig källa för information om barnsjukdomar, smittspridning och omvårdnad. Därför uppmärksammas här hälsoaspekterna i ett flertal artiklar. Informera dig om allt från vinterkräksjukan till förstoppning, från solsting till nedkylning, från huggormsbett till ringorm ... En ”Första hjälpen-serie” ingår – smidig att skriva ut och ta med ut i ryggsäcken på utflykten. Och artikeln ”Infektioner vid förskolestart” finns på sex kompletterande språk.

Grafisk illustration av många färgglada frågetecken.
Suzann Larsdotter och Hans Olsson skriver om barns sexualitet här på Förskoleforum. Deras artiklar h...
Pojke baLanserar på gymnastikredskap.
Nu ryter Gymnastikförbundet ifrån och kräver mer motorik på landets förskollärarutbildningar. – Grun...

Maten och måltiden


För att samvaron vid måltiden ska bli lyckad, behövs lagom portioner av flera olika saker: lämplig mat för barnens olika åldrar, en god attityd, en vilja att skapa en trivsam stund tillsammans samt ett ständigt utvecklande av bordsskick och sociala färdigheter. Men allergi- och överkänslighetsbesvär är ganska vanliga på förskolorna idag, det kan du läsa om i flera artiklar här. Om hur barn med särskilda behov närmar sig matsituationen skriver Ann-Marie Andersson, adjunkt i mat- och måltidskunskap med inriktning specialpedagogik, i ”Maten och måltiden för barn med autism”.
I Eksjö kommun satsade tre förskolor med sammanlagt 150 barn på odling under februari till oktober 2...
Puré i påse, så kallade klämmisar, påverkar barns ätteknik och kan få konsekvenser i förskolan. – A...

Pedagogisk miljö


Ordet miljö innefattar många aspekter, såväl de rent praktiska som de vi behöver reflektera över. Vad gäller de praktiska frågorna, kan du läsa om exempelvis säkra lekredskap, buller och olika årstider på förskolegården. Vad gäller tankar och reflektioner, finns det artiklar som ”Att se och upptäcka tillsammans med barnen” samt serien ”En god lärmiljö för de yngsta förskolebarnen”. Samt inspirerande reportage, exempelvis artikeln ”Barnen i Ale planerade sin egen förskolegård”.
Från norr till söder är trenden stark och allt fler förskolor investerar i lådcyklar som drivs med e...
Pojke skapar en teckning på en pekplatta.
I fem år har forskare följt familjers digitala vanor för att se hur det påverkar barnens utveckling....

Formulär och mallar


För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till frågor om hälsa och miljö i förskolans värld. Vill du ha en rutinbeskrivning för måltiderna? Inga problem. En pandemiplan? Det är bara att ladda ned. Information till föräldrarna om scharlakansfeber, flytningar hos flickor samt öroninflammation är också exempel på vad som finns att tillgå här.
Femåriga Minna tål inte tillrättavisningar och förstör de andra barnens lek. Genom att identifiera k...
Hur ska barnen gå och stå? Hur utvecklas benen och fötterna och vad kan anses vara normalt respektiv...

Litteraturtips Hälsa och miljö


Titlar med anknytning till frågor om hälsa och miljö i förskolans värld presenteras. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
Lunch på förskolan. Ett barn tar grönsaker ur ett fat.
Låt en potatis, en bit fisk och en morotsbit bli vägen till lärande. Johanna Björklund, agronom och...
Översvämningar och sedan långvarig och extrem torka i Sverige. Teresa Elkin Postilas avhandling vid...