Hälsa och miljö

Arbetsmiljö och säkerhet


Vikten av att tänka på den fysiska miljön betonas i ett antal artiklar här. Skyddsronder, allergironder och buller är några av ämnena som tas upp. Vidare bland annat hygienföreskrifter för såväl kök som tvättrum, toalett och skötplatser. Och vet du vad du ska göra om olyckan är framme? Varje förskola behöver en beredskapsplan för svåra situationer. Att det är bra att ha en trafiksäkerhetspolicy, samt kunskap om livsmedelslagstiftningen, uppmärksammas också.
Artikel
Gör skogsutflykten säkrare genom en riskbedömning, tipsar sjuksköterskan Marit Berglund. Även om sko...
Artikel
Hur ser vardagen ut på förskolorna nu i coronatider? Raoul Wallenbergförskolan i Bromma är en av de...

Hälsa


Personalen i förskolan har ett stort ansvar för barnens hälsa och välbefinnande. Och föräldrarna använder ofta förskolan som en viktig källa för information om barnsjukdomar, smittspridning och omvårdnad. Därför uppmärksammas här hälsoaspekterna i ett flertal artiklar. Informera dig om allt från vinterkräksjukan till förstoppning, från solsting till nedkylning, från huggormsbett till ringorm ... En ”Första hjälpen-serie” ingår – smidig att skriva ut och ta med ut i ryggsäcken på utflykten. Och artikeln ”Infektioner vid förskolestart” finns på sex kompletterande språk.

Artikel
Hur ska barnen gå och stå? Hur utvecklas benen och fötterna och vad kan anses vara normalt respektiv...
Artikel
Cirka 30 procent av alla barn är allergiska mot en eller flera saker. Just allergier mot till exempe...

Maten och måltiden


För att samvaron vid måltiden ska bli lyckad, behövs lagom portioner av flera olika saker: lämplig mat för barnens olika åldrar, en god attityd, en vilja att skapa en trivsam stund tillsammans samt ett ständigt utvecklande av bordsskick och sociala färdigheter. Men allergi- och överkänslighetsbesvär är ganska vanliga på förskolorna idag, det kan du läsa om i flera artiklar här. Om hur barn med särskilda behov närmar sig matsituationen skriver Ann-Marie Andersson, adjunkt i mat- och måltidskunskap med inriktning specialpedagogik, i ”Maten och måltiden för barn med autism”.
Artikel
På förskolan Gitarren i Umeå står den vegetariska maten i centrum när det är matdags. Det här var en...
Artikel
Mat och måltider är en viktig del av förskolans vardag, och kan ibland leda till friktion mellan bar...

Pedagogisk miljö


Ordet miljö innefattar många aspekter, såväl de rent praktiska som de vi behöver reflektera över. Vad gäller de praktiska frågorna, kan du läsa om exempelvis säkra lekredskap, buller och olika årstider på förskolegården. Vad gäller tankar och reflektioner, finns det artiklar som ”Att se och upptäcka tillsammans med barnen” samt serien ”En god lärmiljö för de yngsta förskolebarnen”. Samt inspirerande reportage, exempelvis artikeln ”Barnen i Ale planerade sin egen förskolegård”.
Artikel
När olika påfrestningar eller krav från omgivningen blir för stora är det inte bara vuxna som kan kä...
Artikel
Solmogna vinbär och mjuka lammöron. En doftande myntakvist och ett rasslande bladverk. – Barn tar i...

Formulär och mallar


För att kunna planera den pedagogiska verksamheten kan du här ladda ned ett antal olika dokument med anknytning till frågor om hälsa och miljö i förskolans värld. Vill du ha en rutinbeskrivning för måltiderna? Inga problem. En pandemiplan? Det är bara att ladda ned. Information till föräldrarna om scharlakansfeber, flytningar hos flickor samt öroninflammation är också exempel på vad som finns att tillgå här.
Artikel
Hur ska barnen gå och stå? Hur utvecklas benen och fötterna och vad kan anses vara normalt respektiv...
Artikel
Affektanfall hos barn – föräldrainformation
Affektanfall, eller affektkramp som tillståndet också kallas, är inte alltför ovanligt hos mindre ba...

Litteraturtips Hälsa och miljö


Titlar med anknytning till frågor om hälsa och miljö i förskolans värld presenteras. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.
Artikel
Hur mycket rör sig förskolebarn egentligen? Forskaren Daniel Berglind har satt rörelsemätare på 400...
Artikel
”Jag vill jätte, jätte, jättegärna prata med er, men jag kan inte” förmedlar en flicka till sina kam...